JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com
     
fr  nl |  A A A
header
zoeken  »
  Disclaimer  
     
GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.bito-ibot.be. Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door BITO - Belgisch Instituut der TransportOrganisatoren, Archimedesstraat 5, 1000 Brussel. Door gebruik van deze website aanvaardt U die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven.
BITO-IBOT kan, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. BITO-IBOT gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. Zij garandeert evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden. BITO-IBOT heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

HYPERLINKS

Indien via de BITO-IBOT site links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren- is BITO-IBOT niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. BITO-IBOT heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruikt maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat BITO-IBOT geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid. BITO-IBOT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar site.

 
     
 
mailprint this pagesitemaprss
undercast graphic & webdesign